top of page

อีดิยา  คอฟฟี่ . . . ขอนำเสนอ คอร์สเรียนบิงซูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คอร์สเรียนบิงซูที่อีดิยาคอฟฟี่ได้จัดขึ้นนั้น แบ่งเป็น 2 คอร์ส 2 ระดับ ได้แก่

1. คอร์สเรียนบิงซูระดับต้น ราคา 20,000 บาท    

    สำหรับคอร์สเรียนแบบแรกนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมนูทั้งหมดของบิงซู รวมถึงเมนูบิงซูที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน เรียนรู้วิธีการทำบิงซู และการพัฒนาเมนูบิงซู เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์เมนูบิงซูให้แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะ

2. คอร์สเรียนบิงซู Master Class ราคา 50,000 บาท

    สำหรับคอร์สเรียนแบบที่สองนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เจาะลึกทุกรายละเอียดของบิงซู 

    ตัวอย่างเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในคอร์สเรียน 

    2.1 ชมตัวอย่างการตกแต่งภายในร้านบิงซู    

    2.2 การจัดซื้อและการเตรียมวัตถุดิบ 

    2.3 ทดลองทำบิงซู และรับการทดสอบ 

    2.4 เรียนรู้การดูแลและจัดเก็บวัตถุดิบที่เหลือ

โดยการทดสอบนั้น หากเรียนจบแล้วต้องรับการทดสอบและจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อยืนยันว่าได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

02 015 0330 (ออฟฟิศ) , 062 759 5613 , 094 414 2277 

Email : ediyathai@gmail.com

bottom of page