top of page

ฺBingsu Academy May 2017


สวัสดีครับวันนี้ EdiyaThai ของเรามี Bingsu Academy นะครับสำหรับเดือนนี้ แต่ก่อนจะไปเรียนทำบิงซูที่ทางเราได้เชิญผู้สอนจากร้าน Seo Bing Go ก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องเครื่องทำบิงซูกันก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องแต่ละรุ่น วิธีการใช้เบื้องต้น การล้างเครื่อง และการดูแลเครื่อง

เมื่อจบการดูเครื่องแล้วก็มาต่อที่การเรียนทำบิงซูกันได้เลยครับ เริ่มต้นด้วยเมนูสุดฮิตจากทางร้านนั่นก็คือ บิงซูมะม่วง (Mango Bingsu) ขั้นตอนแรกคือการหั่นมะม่วงให้ได้รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่า ๆ กันเพื่อง่ายต่อการนำมาตกแต่งหน้า

นอกจากบิงซูมะม่วงแล้วยังมีบิงซูสตรอว์เบอร์รี (Strawberry Bingsu) แล้วก็บิงซูอินจอลมี (Injeolmi Bingsu)ถั่วเหลืองป่นใส่โมจิเกาหลี


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page